Jakoda Faiskola Kft
Vásároljon a termelőtől !

MENÜ

Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás

Ajánlattevők részére

 •   a közbeszerzési felhívás és dokumentáció vizsgálata;
 •   ajánlati stratégiával, alkalmassággal kapcsolatos konzultáció
 •   az ajánlat összeállítása és benyújtása;
 •   kiegészítő tájékoztatás kérése;
 •   jogorvoslati eljárás során segítségnyújtás 

Ajánlatkérők részére

 •   az adott szervezet ajánlatkérői minősítésének megállapítása
 •   ajánlatkérők listájára történő bejelentés
 •   közbeszerzési szabályzat, a közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegezés elkészítése
 •   közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása
 •   egybeszámítási szabály alkalmazása
 •   összeférhetetlenségi nyilatkozat elkészítése
 •   a beszerzés fedezete rendelkezésre állásának dokumentálása
 •   az eljárás fajtájának kiválasztása és az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása eljárási határidők meghatározása
 •   a kizáró okok és alkalmassági minimumkövetelmények meghatározása
 •   ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, ellenjegyzése
 •   közbeszerzési műszaki leírás,
 •   bírálati szempont kiválasztása, meghatározása
 •   a dokumentáció összeállítása
 •   a szerződés tervezet elkészítése
 •   hirdetmény, felhívás elkészítése
 •   az eljáráshoz kapcsolódó egyéb hirdetmények és tájékoztatók (pl. az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény, összegezés) elkészítése
 •    a hirdetmények közzététele
 •   kiegészítő tájékoztatás elkészítése és konzultáció nyújtása
 •   ajánlatok bontása
 •   ajánlatok elbírálása
 •   szakvélemény és döntési javaslat elkészítése
 •   az eljárás dokumentálása
 •   valamennyi dokumentum közzététele a honlapon, és megküldése a Közbeszerzések tanácsának

 

Asztali nézet